FAQ - PB-Control

Certified Company ISO 9001-2008

Najczęściej zadawane pytania

Sprawdź najczęściej zadawane pytanie i zobacz czy nie ma tam twojego.
 • Wskaźnik OEE

  OEE–Overall Equipment Effectiveness, to wskaźnik Całkowitej Efektywności Wyposażenia informujący o wydajności procesów produkcyjnych. Mierzy on efektywność wykorzystania zasobów produkcyjnych na podstawie iloczynu 3 składowych: Dostępność (stosunek rzeczywistego czasu pracy do całkowitego możliwego do wykorzystania czasu) Wydajność (stosunek czasu dostępnego do rzeczywistego czasu pracy) Jakość (stosunek dobrych produktów do wszystkich wyprodukowanych wraz z wadliwymi)

 • Integracja systemów produkcyjnych

  Integracja systemów wewnątrz przedsiębiorstwa polega na wzajemnym powiązaniu różnych rozwiązań IT, umożliwiających wymianę danych między nimi w czasie rzeczywistym. Odpowiednio przeprowadzona konfiguracja pozwala poszczególnym systemom korzystać z danych wprowadzonych i przetwarzanych przez inne rozwiązania IT.

 • Co to jest SCADA?

  System informatyczny SCADA to oprogramowanie wykorzystywane w fabrykach do nadzorowania i kontrolowania procesów technologicznych i produkcyjnych. SCADA jako system komputerowy integruje sterowniki PLC, które dostarczają dane niezbędne do wizualizacji przebiegu procesów, a także umożliwiają sterowanie tymi procesami.

 • Jaki jest czas automatyzacji lini produkcyjnej ?

  Czas jest zależny od wielkości projektu. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i dostosowujemy się do jego potrzeb. Na pewno należy uwzględnić etap projektowania, wykonania, testowania i końcowego uruchomienia maszyny/stanowiska.

 • Czym jest system MES?

  System MES (System Realizacji Produkcji) – wykorzystując technologie informatyczne umożliwia pobieranie informacji wprost z stanowisk produkcyjnych i przeslanie ich w czasie rzeczywistym do działów biurowych. Dzięki czemu natychmiastowo można ocenić stopień wykonanej produkcji oraz błyskawicznie reagować na nieprawidłowości.

 • Utrzymanie ruchu

  Utrzymaniem ruchu nazywamy działania i procesy realizowane w ramach ogólnie pojętej produkcji, związane głównie z zapewnieniem dostępności infrastruktury technicznej zakładu (takiej jak maszyny, urządzenia, instalacje, itp.) i mające na celu zagwarantowanie jej prawidłowej eksploatacji. Jednakże dzisiaj UR można wspomóc przez zastosowanie Systemu CMMS.

 • Czym jest CMMS?

  CMMS to skrót od Computerised Maintenance Management Systems, co można przetłumaczyć jako system komputerowego wsparcia zarządzania utrzymaniem ruchu. Centralny (w biurze UT) monitoring przepracowanych motogodzin, historia awarii, założona żywotność (planowany remont)

 • Czy każdą maszynę można zautomatyzować ?

  Tak każdą maszynę można udoskonalić / zautomatyzować co pomaga przyspieszyć i kontrolować proces technologiczny jednak część z zmodernizowanych maszyn będzie dalej wymagała operatorów.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie ? Napisz do nas